Kościerzyna inwestuje

Ponad 1,8 mln zł kosztuje projekt pt. „Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-ściekowej w Kościerzynie”, którego realizacji podjęły się lokalne władze. 4 lipca br. podpisały one umowę o dofinansowanie tej inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Miasto otrzyma na ten cel niemal 1,3 mln zł. W ramach przedsięwzięcia powstanie 0,28 km kanalizacji sanitarnej, a nieco ponad 1 km zostanie wyremontowane.
 
Na podstawie: www.wfosigw.gda.pl

Partner Portalu

Partner Portalu