Konwent Marszałków RP

Zagospodarowanie rzek pod kątem projektów prorozwojowych oraz problemy gospodarki odpadami w świetle opracowania planów inwestycyjnych – to zagadnienia, które zdominowały Konwent Marszałków RP w Lublinie. W dniach 3-4 lipca br. przedstawiciele samorządów wojewódzkich wysłuchali szeregu wystąpień, które pozwoliły im przyjąć stosowne stanowiska.
 
Pierwszy głos zabrał Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Mówił m.in. o planach inwestycyjnych i instrumentach pozyskiwania funduszy europejskich na gospodarkę odpadami. Z kolei Małgorzata Szymborska, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w tym resorcie przedstawiła zmiany prawa w zakresie wojewódzkich planów gospodarki odpadami i Planów Inwestycyjnych.
 
Nie mniej istotne były następne wystąpienia. Witold Sumisławski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprezentował mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego jako instrument ochrony przeciwpowodziowej. Uzupełnieniem tego referatu był wykład Jakuba Gibka, naczelnika Wydziału ds. Polityki Wodnej Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska, na temat wzrostu dyspozycyjnych zasobów wodnych dla rozwoju kraju.
 
Na koniec uczestnicy Konwentu mieli okazję wysłuchać wykładu na temat łagodzenie skutków suszy w rolnictwie. Wygłosił go dr hab. Andrzej Doroszewski, członek Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
 
Na podstawie: www.lubelskie.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny