Kolejne umowy dotacyjne

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu podpisano siedem umów na unijne dofinansowanie na opracowanie dokumentacji dla nowych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wśród nich znalazły się zarówno samorządy, jak i komunalne spółki.
 
Umowy sygnowali przedstawiciele przedsiębiorstw z Nowej Rudy, Dzierżoniowa i Bolesławca oraz gmin: Wisznia Mała, Jawor, Kamienna Góra i Chojnów.
 
Ponadto władze WFOŚiGW we Wrocławiu przyznały warunkowe potwierdzenia dotacji otrzymały jeszcze spółki komunalne z Wrocławia, Legnicy i Złotoryi, a także gminy: Oborniki Śląskie i Mieroszów. Umowy z tymi beneficjentami zostaną podpisane w ciągu najbliższych tygodni.
 
Dolnośląscy beneficjenci pozyskali w unijnym konkursie wsparcie o łącznej wartości 9,2 mln zł. To pieniądze, dzięki którym zostaną przygotowane nowe wnioski na modernizację ośmiu oczyszczalni ścieków i budowę 150 km kanalizacji oraz 30 km wodociągów.
 
Na podstawie: www.fos.wroc.pl

Partner Portalu

Partner Portalu