Katastrofa ekologiczna w Odrze – opublikowany został raport końcowy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowało, że opublikowany został raport końcowy Zespołu ds. sytuacji na rzece Odrze. Publikacja dokumentu jest podsumowaniem i końcowym sprawozdaniem z działań Zespołu – zaznaczyło ministerstwo – w informacji przekazanej przez Polską Agencję Prasową (PAP).

Opublikowany raport końcowy – istotna zależność pomiędzy zakwitem alg a występowaniem zanieczyszczeń ze ścieków komunalnych

Według MKiŚ, opracowany przez ekspertów raport końcowy zawiera przede wszystkim analizę zjawiska na tle danych z lat ubiegłych. Ujmuje on pogłębioną analizę sytuacji hydrologicznej oraz analizę porównawczą zasolenia wód rzeki na tle danych z ostatnich 30 lat. Publikacja zawiera również dane i analizy będące następstwem rekomendacji eksperckich z raportu wstępnego z września 2022 r. Resort wskazuje, że jest wśród nich np. zestawienie dotyczące wydanych w dorzeczu Odry pozwoleń wodno-prawnych. Ujęto również analizę charakterystyki ścieków zrzucanych do rzeki.

W procesie analiz, eksperci zwrócili uwagę na istotną zależność pomiędzy masowym zakwitem „złotych alg” a występowaniem w wodzie związków azotu i fosforu, pochodzących ze ścieków komunalnych zrzucanych do Odry. Zgodnie z analizami naukowymi, dostępność biogenów w wodach jest kluczowa dla rozwoju fitoplanktonu. Według raportu udział ścieków komunalnych w ujęciu rocznym w zrzutach w dorzeczu Odry wynosi 60%. Tymczasem górnictwo odpowiada za 11% objętości zrzucanych ścieków. Najwięcej ścieków komunalnych trafia do Odry w woj. Dolnośląskim – dodaje MKiŚ.

W raporcie końcowym ujęty jest również obszerny materiał na temat badań „złotych alg” w Zalewie Szczecińskim i Zatoce Odrzańskiej latem 2022 r. Jest on uzupełnieniem wstępnego raportu o sytuację w obszarze wód przejściowych.

Rozwój badań naukowych nad „złotą algą”

Jak zaznacza ministerstwo, eksperci z Zespołu mają znaczący wkład w rozwój badań naukowych nad Prymnesium parvum, czyli „złotą algą”. Zespół naukowców określił pełną sekwencję genomu P. parvum wyizolowanego z Odry. To pierwszy w Europie i prawdopodobnie drugi na świecie przykład złożenia pełnej sekwencji nukleotydowej DNA tego organizmu.

Ministerstwo podkreśla, że publikacja omawianego raportu nie kończy prac nad badaniem toksycznych zakwitów „złotych alg”. W tym dotyczących. przyczyn, skutków i możliwości przeciwdziałania. Zagadnienia te nadal są bowiem badane. Wymagają też obszernych prac różnych środowisk, zarówno jednostek naukowych, jak i administracji państwowej oraz rządu.

Zespół powstał latem 2022 r. dla zbadania przyczyn zjawiska masowych śnięć ryb w Odrze. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, w skład Zespołu weszli przedstawiciele szeregu podmiotów.

Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie ios.edu.pl.

Na podstawie pap-mediaroom.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny