Kasa na wodno-ściekowe inwestycje

W podtarnowskich gminach powstaną wodociągi, kanalizacja i oczyszczalnie ścieków. Umowy gwarantujące dofinansowanie sześciu projektów przekazał sześciu podmiotom Zarząd Województwa Małopolskiego. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
To dobra wiadomość dla mieszkańców gmin Bochnia, Gręboszów, Szczurowa i Żegocina. Powstaną tam systemy wodociągowe, kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków. Dofinansowanie przyznano także Zakładowi Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka oraz Zakładowi Usług Komunalnych w Szczucinie. Ten ostatni będzie modernizował stację uzdatniania wody w Suchym Gruncie.
 
 
Największą dotację z PROW-u – 4 mln zł – przyznano na budowę kanalizacji w Radłowie i Niwce. Na budowę oczyszczalni ścieków w gminie Gręboszów przeznaczono 437,7 tys. zł. Pierwszy etap budowy kanalizacji w gminie Bochnia dofinansowano kwotą 746,6 tys. zł, budowę wodociągu w gminie Szczurowa – 763,8 tys. zł, rozbudowę wodociągu w Żegocinie i budowę kanalizacji w Łąkcie Górnej i Żegocinie – 530,4 tys. zł. Na modernizację stacji uzdatniania wody w Suchym Gruncie i budowę fragmentu wodociągu przeznaczono 363,1 tys. zł.
 
Całkowita wartość projektów to prawie 14,6 mln zł, a wysokość dofinansowania wyniesie ponad 6,84 mln zł.
 
Na podstawie: http://malopolskie.pl

Partner Portalu

Partner Portalu