Kasa na małopolskie projekty

Osiem projektów z regionu tarnowskiego, zostanie dofinansowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego, na łączną kwotę ponad 8 mln zł, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Na pomoc mogą liczyć gminy Ciężkowice, Dębno, Radgoszcz, Skrzyszów, Wojnicz, Zakliczyn i Żabno oraz Wodociągi Wierzchosławickie.
 
Dzięki unijnej dotacji możliwa będzie budowa systemów wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w kolejnych małopolskich miejscowościach. Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zakończono w styczniu br. Złożono łącznie 88 projektów, jednak do wsparcia zakwalifikowały się 72 wnioski. Kwota ich dofinansowania to nieco ponad 73 mln zł.
 
Nowe inwestycje mają przyczynić się do poprawy efektywności odprowadzanych i oczyszczanych ścieków. W efekcie zastosowane technologie pomogą w walce o czyste środowisko.
 
Na podstawie: www.malopolskie.pl

Partner Portalu

Partner Portalu