Karmienie rzeki na finiszu

Polski Związek Wędkarski Okręg Krosno zakończył przedsięwzięcie, mające na celu odtworzenie tarlisk w Sanie. Jest to związane z potrzebą rozrodu głowacza białopłetwego, głowacza pręgopłetwego i brzanki oraz innych gatunków ryb bytujących w Sanie na obszarze ostoi Natura 2000 Dorzecze Górnego Sanu PLH180021.
 
Zadanie to polega na tzw. karmieniu rzeki, tj. dostarczeniu do jej koryta materiału skalnego, żwiru i piasku. Odtworzone w ten sposób tarliska będą wykorzystywane przez wiele gatunków ryb praktycznie przez cały sezon, od wiosny do jesieni.
 
Potrzeba realizacji powyższych działań jest konsekwencją wybudowania zapory Solina-Myczkowce, która odcięła dopływ rumowiska do odcinka Sanu położonego poniżej zapory. Warunki prowadzenia robót w drodze decyzji ustalił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
 
PZW wykonał to przedsięwzięcie na mocy umowy partnerskiej zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 

Partner Portalu

Partner Portalu