Kalina będzie rewitalizowana

Kalina będzie rewitalizowana!

Urząd Miejski w Świętochłowicach (UM) poinformował, że 4. listopada br. rozstrzygnięty został przetarg dotyczący remediacji stawu Kalina w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Jak podaje świętochłowicki magistrat, w przetargu zwyciężyło konsorcjum firm Menard Polska, REMEA societe par actions simplifiee a associe unique oraz REMEA sp. o.o. Oferta przedstawiona przez to konsorcjum opiewa na kwotę 60 620 550,00 zł.

Staw Kalina będzie rewitalizowana – przetarg rozstrzygnięty!

Jak podkreśla UM, aby doprowadzić do pozytywnego zakończenia procedury przetargowej, potrzeba było wielu starań zmierzających do skutecznego rozwiązania tej ciągnącej się od wielu lat kwestii. Obok wielomiesięcznego lobbingu w instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie projektu konieczna była zmiana podejścia i odzyskanie zaufania wykonawców. Udało się to m.in. dzięki przeprowadzeniu dialogu technicznego, w ramach którego wypracowana została technologia umożliwiająca przeprowadzenie prac, których koszt mieści się w zakładanym budżecie.

Swego czasu informowaliśmy, że projekt remediacji zyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W podanej przez Fundusz informacji wskazywano, że aby oczyścić zdegradowane tereny i odtworzyć biologiczną aktywność stawu Kalina, zaplanowano m.in. odcięcie wpływu zanieczyszczeń z rejonu hałdy poprzez zastosowanie ścian szczelnych wokół jej podstawy. Ponadto w ramach przedsięwzięcia usunięty zostanie osad denny i wykonana będzie bioremediacja wód zbiornika. Tym sposobem wyeliminowana zostanie możliwość wtórnego zanieczyszczenia gruntu wodami ze zbiornika. Zadanie przewiduje też prowadzenie remediacji gruntu z zastosowaniem metod in-situ, bioremediacji i fitoremediacji. Inwestycja zakłada również nasadzenie roślin, budowę ścieżek pieszych i rowerowych oraz obiektów małej architektury, w tym elementów infrastruktury rekreacyjnej związanej z przyszłym przyrodniczym zagospodarowaniem tego terenu.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Świętochłowicach

fot. UM w Świętochłowicach

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny