Józefów sięga po środki UE

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Miasto Józefówzrealizuje inwestycję pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie”. To drugi projekt tego samorządu, który wspierany jest środkami unijnymi.
 
Umowę o dofinansowanie podpisano 27 czerwca br. Przedsięwzięcie kosztuje ponad 21,2 mln zł, z czego blisko 13,1 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.
 
Zadanie obejmuje budowę oczyszczalni ścieków, 0,57 km kanalizacji sanitarnej i 0,89 km sieci wodociągowej.
 
Na podstawie: www.wfosigw.pl

Partner Portalu

Partner Portalu