Jest refundacja!

„Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork” – to tytuł projektu, który został zrealizowany przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja „Hydrokom” z Kluczborka. 11 sierpnia br. podpisano umowę na dofinansowanie tej inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dotacja ta pozwoli zrefundować poniesione dotychczas koszty.
 
W ramach przedsięwzięcia powstało 17 km kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kluczbork, Bąków, Kuniów i Ligota Dolna. Ale to nie wszystko. Zadanie przewiduje dodatkowo rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej, modernizację zabytkowej stacji uzdatniania wody w Kluczborku, a także zakup specjalistycznego samochodu do oczyszczania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej.
 
Całkowity koszt inwestycji to blisko 36,2 mln zł. Unijne wsparcie pokryje nieco ponad połowę tych nakładów (18,4 mln zł). Oprócz dofinansowania z Funduszu Spójności, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przyznał spółce preferencyjną pożyczkę (12 mln zł), która będzie stanowiła wkład własny „Hydrokomu”.
 
Projekt ma zakończyć się w 2015 r. W efekcie skanalizowane będzie 90% gminy Kluczbork.
 
Na podstawie: http://opolskie.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu