Jest dofinansowanie!

Zakończono procedurę oceny wniosków na zadania proekologiczne, realizowane przez państwowe jednostki budżetowe ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
Do dofinansowania zakwalifikowano 16 projektów. Aż 10 z nich dotyczy termomodernizacji budynków (inwestycje prowadzone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w Turku, Słupcy i Pleszewie, Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej). Dotacje na kolejne trzy projekty otrzymała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu. Natomiast Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu uzyskała pomoc finansową na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii. Z kolei Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu otrzymał wsparcie na badania stanu środowiska w województwie wielkopolskim w latach 2014-2015. Pozytywną ocenę wniosku uzyskał też Wielkopolski Urząd Wojewódzki, który za otrzymane dofinansowanie kupi samochód terenowy na potrzeby Państwowej Straży Łowieckiej.
 
Wszystkie przedsięwzięcia są warte w sumie ponad 11,5 mln zł.
 
Na podstawie: www.wfosgw.poznan.pl
fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny