Jakość wody w europejskich kąpieliskach

Jakość wody w europejskich kąpieliskach oceniona przez EEA

Komisja Europejska (KE) informuje, że jakość wody w europejskich kąpieliskach pozostaje wysoka. Tak wynika z opublikowanej właśnie oceny jakości wody w kąpieliskach europejskich przygotowanej przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). W 2019 r. prawie 85% kąpielisk monitorowanych w całej Europie spełniało najwyższe i najbardziej rygorystyczne unijne normy „doskonałej” jakości – dodaje KE.

Czyste kąpieliska – europejskie osiągnięcie

Czyste kąpieliska są zwykle traktowane jako coś oczywistego, ale faktycznie są jednym ze wspólnych osiągnięć europejskich. Jest to wynik ciężkiej pracy wielu osób przez wiele lat. Tegoroczne sprawozdanie ponownie potwierdza, że obywatele Europy mogą nadal cieszyć się bardzo wysokimi standardami jakości w trakcie kąpieli w wodach europejskich oraz że należy wprowadzić wszelkie środki, aby dalej podążać tą drogą – stwierdził Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, rybołówstwa i oceanów.

Jak zaznacza Komisja Europejska, opublikowane przez EEA i KE wyniki stanowią dobrą wskazówkę na temat tego, gdzie można oczekiwać najlepszej jakości wody w kąpieliskach. Jednak ze względu na pandemię koronawirusa i środki ograniczające wprowadzone w całej Europie, zaleca się, aby obywatele uzyskali od władz lokalnych i krajowych oraz od podmiotów prowadzących obiekty plażowe aktualne informacje na temat środków bezpieczeństwa w kąpieliskach.

Regularne monitorowanie i ocena wody w kąpieliskach mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, aby zachowana była wysoka jakość wody w całej Europie oraz aby – w razie potrzeby – podjęte zostały skuteczne działania w celu rozwiązania problemu zanieczyszczenia wody. Czystsze kąpieliska są korzystne nie tylko dla naszego zdrowia i dobrostanu, ale także dla zdrowia środowiska – powiedział Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy EEA.

Jakość wody w europejskich kąpieliskach – spełnione minimalne wymogi

Prawie wszystkie spośród 22 295 kąpielisk monitorowanych w zeszłym roku w całej Europie (z czego 21 981 znajdowało się w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej – UE, w tym w Zjednoczonym Królestwie) spełniały minimalne wymogi jakości. Albania i Szwajcaria również monitorowały i zgłaszały jakość swoich kąpielisk i ich dane zostały uwzględnione w ocenie – podaje KE.

Odnotowano jedynie niewielki spadek liczby kąpielisk spełniających najwyższe normy „doskonałej” jakości wody oraz minimalne wymagania „dostatecznej” jakości określone w dyrektywie UE dotyczącej jakości wody w kąpieliskach. „Doskonałą” jakość osiągnęło 85% kąpielisk w Europie. Jakość co najmniej „dostateczną” osiągnęło 95%. W ocenie stwierdzono również, że jakość kąpielisk nadmorskich jest lepsza niż tych położonych w głębi lądu – dodaje KE.

W ubiegłym roku jakość „niedostateczną” odnotowano w 1,3% monitorowanych kąpielisk europejskich. Liczba ta nie zmienia się znacznie od 2013 r., kiedy to wynosiła 2%, co zdaniem KE świadczy o długoterminowej poprawie jakości wody w kąpieliskach europejskich.

Jakość wody w europejskich kąpieliskach – 40 lat znaczącej poprawy

W ostatnich 40 latach, od kiedy wprowadzono unijną dyrektywę dotyczącą wody w kąpieliskach, jakość wody w europejskich kąpieliskach znacznie się poprawiła. Skuteczne monitorowanie i zarządzanie wprowadzone na mocy dyrektywy, w połączeniu z innymi przepisami UE, takimi jak dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych z 1991 r., doprowadziły do radykalnego ograniczenia ilości nieoczyszczonych lub częściowo oczyszczonych nieczystości, które trafiają do kąpielisk. W rezultacie, w coraz większej liczbie przypadków, jakość wody w kąpieliskach nie tylko spełnia minimalne normy, ale także poprawiła się zgodnie z najwyższymi standardami. Oprócz sprawozdania, EEA opublikowała również zaktualizowaną interaktywną mapę pokazującą wyniki dla każdego kąpieliska. Dostępne są również zaktualizowane sprawozdania krajowe, jak również informacje na temat wdrażania dyrektywy w poszczególnych krajach.

W najbliższych tygodniach KE zamierza przeprowadzić ocenę dyrektywy, aby przeanalizować, co się sprawdza, a co nie. Na tej podstawie KE zdecyduje, czy należy wprowadzić dodatkowe inicjatywy w celu poprawy funkcjonowania dyrektywy.

Na podstawie informacji nadesłanej przez KE

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny