Jak żadna inna dziedzina!

Pierwszy dzień Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON za nami. Organizowany przez spółkę Abrys (przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi) – tradycyjnie towarzyszy on Międzynarodowym Targom Ochrony Środowiska POLEKO.
 
W pierwszej sesji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania kilku interesujących wystąpień. Jako pierwszy o zabranie głosu poproszony został prof. Maciej Nowicki, były minister środowiska. Podsumował on 25 lat naszej wolności w kontekście osiągnięć w ochronie środowiska. – Ten rok 2014 jest rokiem radosnym, rokiem 25-lecia wolnej i suwerennej Polski – rozpoczął profesor. – Nie jest to jeszcze Polska naszych marzeń – zauważył, komentując przemiany, jakie zaszły w tym okresie w naszym kraju M. Nowicki. – Jest jedna dziedzina, która ma takie sukcesy w rozwoju, jak chyba żadna inna – jest to ochrona środowiska! Były minister przypomniał też, że na początku transformacji ustrojowej Polska należała do najbardziej zanieczyszczonych krajów, nie tylko w Europie, ale nawet na świecie, a następnie pokazał, jaki skok cywilizacyjny wykonaliśmy w omawianym okresie w obszarze ochrony środowiska.
 
Jako kolejny wystąpił Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego iBezpieczeństwa Żywności. Przedstawił on priorytety, jakie w pracach wyznaczyła sobie Komisja. Należą do nich m.in. pakiet czystego powietrza, reforma systemu handlu emisjami CO2, biopaliwa czy wykorzystanie zasobów w ramach gospodarki z obiegiem zamkniętym. W tym wystąpieniu omówione zostały także planowane zmiany przepisów unijnych i wprowadzenie nowych celów z zakresu ochrony środowiska. Jednym z nich jest pomysł obligatoryjnego zwiększenia ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów komunalnych do co najmniej 70%, a w zakresie odpadów opakowaniowych – nawet do 80%!
 
Zaawansowanie działań mających na celu budowę efektywnego systemu gospodarki odpadami omówił Janusz Ostapiuk, wiceminister środowiska. W interesującym wystąpieniu wskazał m.in. na liczbę podmiotów świadczących usługi w zakresie zagospodarowywania odpadów, z podziałem na firmy prywatne i komunalne. Okazało się, że sektor komunalny reprezentują 272 spółki, a prywatny – 3396 podmiotów. Zestawienie tych danych wpłynęło na to, iż dyskusja o wprowadzeniu do gospodarki odpadami rozwiązań opartych na zamówieniach typu „in-house” tak szybko się nie zakończy.
 
Minister wskazał także, że w 2013 r. już 73% gmin osiągnęło założone poziomy odzysku i recyklingu. Z kolei odnosząc się do najbliższej przyszłości, zauważył, iż w obecnej perspektywie budżetowej (2014-2020) Komisja Europejska nie będzie dofinansowywała inwestycji w obszarze mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, a skoncentruje się na wsparciu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów i spalarniach odpadów.
 
Jednak wyzwania stojące przed Polską w obszarze ochrony środowiska dotyczą nie tylko odpadów. O czekających nas zadaniach w obszarze gospodarki wodnej i realizowanych w tym zakresie działaniach opowiedział Witold Sumisławski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Kilkakrotnie podkreślał on, że gospodarka wodna przenika wszystkie dziedziny gospodarki narodowej, przez co jej waga jest nie do przecenienia. W wystąpieniu tym, obok wskazania kierunków podejmowanych działań w obszarze gospodarki wodnej, uwypuklone zostały także zadania, jakie czekają jeszcze nasz kraj, by wypełnić założenia przyjęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (o czym przeczytać można także w artykule pt. O kanalizacji pod Rzeszowem). Podsumowując swoje wystąpienie, prezes Sumisławski zauważył, że nowoczesna gospodarka wodna, przenikając całą gospodarkę, może wspomagać rozwój gospodarczy całego kraju.
 
Kolejnym elementem programu była dyskusja panelowa, w której udział wzięli Jadwiga Rotnicka, przewodnicząca Senackiej Komisji Ochrony Środowiska, Jolanta Ratajczak, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Tadeusz Arkit, przewodniczący sejmowej Podkomisji stałej ds. monitorowania systemu gospodarki odpadami, Janusz Ostapiuk oraz Witold Sumisławski. Poprowadził ją Lech Bojarski, zastępca redaktor naczelnej „Przeglądu Komunalnnego”.
 
Po tej interesującej dyskusji uczestnicy musieli dokonać wyboru pomiędzy zagadnieniami odpadowymi i wodno-ściekowymi, gdyż dalsze obrady odbywały się w ramach dwóch równoległych sesji.
 
Ostatnim, choć nie mniej ważnym elementem, była wieczorna Gala ENVICON-u, podczas której osobom najbardziej zasłużonym dla ochrony środowiska wręczone zostały wyróżnienia i nagrody.

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny