Inwestycje w Lasocinie

Projekt wymiany sieci wodociągowej i budowy kanalizacji sanitarnej w Lasocinie (gm. Ożarów) uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013. Umowę w tej sprawie podpisano 3 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.
 
Inwestycja polegać będzie na wymianie blisko czterokilometrowego odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wykonanego z rur azbestowych na wodociąg z rur PE 100. Druga część tego przedsięwzięcia wiąże się z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 80 przyłączy. Z podłączenia do wybudowanej sieci sanitarnej będzie korzystało 180 osób.
 
przylacze-wodociagowe
 
Całkowita wartość zadania przekracza 4,2 mln zł. W 60% dofinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej.
 
Na podstawie: www.sejmik.kielce.pl

Partner Portalu

Partner Portalu