Inwestycje w dorzeczu Odry

Planowaniu w gospodarowaniu wodami, w tym w szczególności aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry było poświęcone seminarium, zorganizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Odbyło się ono 9 września 2014 r. w Grodzie Przemysława.
 
Podczas spotkania zaprezentowano procedury udziału społeczeństwa przy aktualizacji planu gospodarowania wodami, obowiązujący Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, a także wybrane prace planistyczne w tym regionie. Sporo dyskusji zajęły Masterplany oraz uzupełnienia do obowiązujących planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r.
 
Plany te zakładają realizację ponad 1000 inwestycji. Około 45% z nich będzie realizowanych w obszarach Natura 2000. Dokonana indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia ocena zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną wykazała, że 80% spośród nich nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogorszy ich stanu.
 
Podczas dyskusji pojawiło się także zagadnienie dotyczące możliwości zgłaszania do aktualizacji Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Odry dodatkowych zadań, które nie zostały objęte Masterplanem.
 

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny