Inwestycje dzięki oszczędnościom

Aż 23 dodatkowe projekty otrzymały wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dzięki oszczędnościom przetargowym oraz funduszom przyznanym przez resort rolnictwa. Inwestorami dofinansowanych projektów są gminy i zakłady usług komunalnych z terenu woj. opolskiego. W ramach przedsięwzięć powstaną m.in. sieci kanalizacyjne i wodociągowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Łącznie dofinansowanie wynosi 23,3 mln zł.
 
11 lipca br. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego 14 pierwszych umów. Najdroższa inwestycja czeka gminę Głubczyce, która za 7,6 mln zł planuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Lisięcicach. Z kolei ponad 5,5 mln zł będzie kosztowała budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinka (gm. Wołczyn).
 
Beneficjentów czeka teraz prawdziwa dyscyplina – zarówno finansowa, jak i inwestycyjna. Budowy muszą się zakończyć w pierwszym kwartale przyszłego roku, a wnioski o płatności wpłynąć najpóźniej do 30 czerwca 2015 r.
 
Na podstawie: http://opolskie.pl
Fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu