Interesująca lektura o tematach wodnych

Interesująca lektura o tematach wodnych

Poznaliśmy zawartość najnowszego wydania dwumiesięcznika „Technologia Wody” [5/2019 (67)].

„Zaczynamy od analizy zanieczyszczenia metalami ciężkimi małych zbiorników wodnych. Chociaż autorzy artykułu przeprowadzili badania tylko w Gdańsku, to ich opis i metodologia mogą zainspirować do przeprowadzenia podobnych analiz w innych miejscach (str. 4). A skoro już mowa o zanieczyszczeniach osadów dennych, to także o ich rewitalizacji – pracownicy Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach opracowali kompleksową technologię usuwania osadów dennych i ich przetwarzania na nawóz o właściwościach zbliżonych do obornika, którą opisali w artykule pt. „Racjonalna technologia rewitalizacji wybranych ekosystemów wodnych” (s. 16).

Także eutrofizacja wód powierzchniowych jest problemem znanym od dawna, o którym można pisać w nieskończoność. Ale zapobieganie eutrofizacji zaczynamy postrzegać inaczej, kiedy uświadamiamy sobie, że jej główną przyczyną jest nadmiar w wodzie substancji biogennych, które, po ich odzyskaniu, mogą stanowić cenny nawóz. O technologii ochrony wód przed eutrofizacją stosowanej w Metropolii Chicago, która generuje nie tylko koszty, ale także przychody, pisze prof. Marek Gromiec (str. 12)…

… i tak dalej, w nieskończoność moglibyśmy opowiadać o tym, co znajdziecie wewnątrz tego wydania TW, ale nie odbierajmy sobie radości z przewracania kartek papieru, zanim zastąpi go niemy szum przewijanych stron internetowych. Zapraszamy do lektury!” – tak do zagłębienia się w teksty opublikowane w tym numerze zachęca Magdalena Seidel-Przywecka, redaktor naczelna tytułu.

Interesująca lektura o tematach wodnych, czyli nowy numer „Technologii Wody”

Można jeszcze tylko dla porządku dodać, że artykuł pt. „Zanieczyszczenie metalami ciężkimi osadów dennych małych miejskich zbiorników wodnych” napisany został przez troje autorów: Elizę Kulbat, Aleksandrę Sokołowską i Rafała Bray’a.

Jak już wspomniała redaktor naczelna, tekst pt. „Zlewniowa ochrona wód przed eutrofizacją w Metropolii Chicago” przygotował Marek Gromiec. W dziale „Gospodarka wodna” czytelnicy znajdą jeszcze jedną publikację. To artykuł pt. „Racjonalna technologia rewitalizacji wybranych ekosystemów wodnych” przygotowany przez Andrzeja Eymontta i Krzysztofa Wierzbickiego.

Z kolei w rubryce „Wody opadowe” czytelnicy mają okazję zapoznać się z tekstem pt. „Oczyszczanie wód opadowych”, który został przygotowany przez zespół autorski w składzie: Małgorzata Markowska, Marek Ochowiak, Izabela Kruszelnicka i Dobrochna Ginter-Kramarczyk.

Interesująca lektura o tematach wodnych

Dział „Zaopatrzenie w wodę” zaczynają teksty „Filtralite® wyjątkowym materiałem filtracyjnym” i „Pomiary rozliczeniowe w gospodarce wodnej oraz ściekowej”.

W dalszej kolejności znaleźć można artykuł pt. „Możliwości oceny błędów powstających w trakcie oznaczeń zawartości metali w wodach przeznaczonych do spożycia”. Jego autorami są Adam Postawa, Katarzyna Wątor i Piotr Rusiniak. Z kolei Bohdan Łyp napisał tekst pt. „Punktowe i obszarowe zanieczyszczenia wód podziemnych”.

Co jeszcze w nowym numerze „Technologii Wody”?

W rubryce „Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków” znaleźć można dwa teksty. Pierwszy: „INNOWACJE dla ponownego wykorzystania wody – TAK, ALE SPRAWDZONE!” przygotowały Izabela Ratman-Kłosińska i Ewa Neczaj. Drugi artykuł nosi tytuł „Made in Poland” i został przygotowany przez Wojciecha Paczyńskiego.

„Bezpieczeństwo zdrowotne wody” zawiera artykuł pt. „Naegleria fowleri – niebezpieczna ameba w zbiornikach wodnych”, którego autorkami są: Ewelina Lemiech-Mirowska, Zofia Kiersnowska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk i Izabela Kruszelnicka.

W tej części numeru znaleźć można również tekst „Zmiana zasad oceny higienicznej materiałów do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi w świetle projektu nowej dyrektywy dotyczącej jakości wody zastępującej dyrektywę 98/83/WE”. Powstał on w wyniku pracy Agnieszki Stankiewicz, Małgorzaty Jamsheer-Bratkowskiej i Doroty Maziarki.

Ta rubryka zawiera także tekst pt. „Zanieczyszczenia wód i ich wpływ na organizm ludzki”, którego autorami są Bartosz Wanot i Tomasz Goczół. Z kolei „Najnowsze problemy rynku wodociągowo-kanalizacyjnego” omawia Bożena Rusinek.

Wydanie zamykają rubryka „Ludzie i opinie” w której znalazł się tekst pt. „Prof. dr inż. Earnest Frederick Gloyna (1921-2019)”, przygotowany przez Marka Gromca oraz omówienie wybranych wydarzeń branżowych.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydawnictwa Seidel-Przywecki

reklama

reklama

reklama