Grunt to bezpieczeństwo

W Lutyni i Wilkszynie (gm. Miękinia, woj. dolnośląskie) trwają prace przy zbiornikach retencyjnych, w celu zabezpieczenia tych miejscowości przed powodziami i podtopieniami.
 
 
Dotychczas niekonserwowane zbiorniki były zamulone i zarosły chwastami. Bez oczyszczenia nie będą mogły odprowadzać wód opadowych, roztopowych i gruntowych z terenów mieszkalnych. W związku z powyższym Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podjął decyzję o wsparciu finansowym tego zadania (33 tys. zł stanowi dotacja, a 66 tys. zł – niskooprocentowana pożyczka).
 
 
Prowadzone prace to m.in. oczyszczenie zbiorników z krzaków, chwastów, trzciny i traw, odmulanie oraz wyrównanie i plantowanie powierzchni dna. Kolejny etap robót obejmuje montaż murków podporowych, wykonanie rynsztoków z prefabrykatów betonowych, czyszczenie wlotów i wylotów wody oraz umacniane skarp ażurowymi płytami. Ze względów bezpieczeństwa zbiorniki zostaną też ogrodzone stalową siatką. Po zrealizowaniu zadania nastąpi znaczna poprawa warunków gruntowo-wodnych terenów zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanych w sąsiedztwie modernizowanych zbiorników.
 
miekinia
 
 
 
Dotychczas gminie udało się odnowić dwa inne zbiorniki retencyjne – w Kępicach i Źródłach. Całkowity koszt realizacji projektu pn. „Czyszczenie zbiorników małej retencji w Lutyni i Wilkszynie” wynosi blisko 163,1 tys. zł.
 
Na podstawie: www.fos.wroc.pl, www.miekinia.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu