Gratka dla zwiedzających

W ramach obchodów Światowego Tygodnia Wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie udostępnia do zwiedzania ujęcie wody w Kolonii Wierzchowisko. Z zaproszenia można skorzystać w dniach 1-6 września br.
W ten sposób – w zamyśle inicjatorów zwiedzania – wszyscy chętni będą mogli zapoznać się z problematyką związaną z procesami ujmowania, uzdatniania oraz ochrony wód podziemnych. Przedsiębiorstwo wyszło naprzeciw także tym, którzy nie posiadają własnego środka transportu – 2 i 4 września pod siedzibą PWiK-u podstawiono specjalny autobus.
 
Ujęcie wody Wierzchowisko jest najstarszym eksploatowanym przez Przedsiębiorstwo ujęciem. Jego funkcjonowanie rozpoczęło się jesienią 1928 r. Znajduje się tam stacja usuwania azotanów w drodze biologicznej denitryfikacji. Jest to jedyna stacja w Polsce, w której zastosowano taką metodę.
 
Na podstawie: www.czestochowa.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu