gospodarowanie wodą

Gospodarowanie wodą – warto poszerzać wiedzę

Znamy zawartość najnowszego wydania dwumiesięcznika „Technologia Wody”. Numer lipcowo-sierpniowy 66(4/2019) zawiera szereg interesujących tekstów, których lektura pozwoli na poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin związanych z gospodarowaniem wodami.

Lektura, która pozwala pogłębić wiedzę z dziedziny gospodarowanie wodą

Dział „Gospodarka wodna” obejmuje dwa artykuły. Pierwszy z nich, pt. „Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego” napisała Agnieszka Thier. Drugi tekst z tej rubryki jest natomiast owocem pracy zespołu autorskiego w składzie: Ewa Wojciechowska, Karolina Matej-Łukowicz, Nicole Nawrot, Magdalena Gajewska, Hanna Obarska-Pempkowiak. Nosi on tytuł „Wstępna ocena wielkości stężeń związków azotu i fosforu odprowadzanych z wodami powierzchniowymi do Zatoki Puckiej z terenu gminy Puck”.

Kolejna rubryka – „Zaopatrzenie w wodę”, to część czasopisma, w którym swoje miejsce również znalazły dwa teksty. Panie Izabela Płonka i Łucja Fukas-Płonka są autorkami artykułu zatytułowanego „Ocena odwadnialności osadów pochodzących ze SUW” (dla niewtajemniczonych warto dodać, że SUW oznacza stację uzdatniania wody). Autorami drugiego materiału zamieszczonego w omawianym dziale „Technologii Wody” są Bartosz Wanot i Marta Domagała. Ich publikacja nosi tytuł „Zanieczyszczenie wody hormonami i innymi farmaceutykami oraz ich degradacja”.

Technologia Wody

Dział „Bezpieczeństwo zdrowotne wody” obejmuje trzy artykuły. Pierwszy z nich to „Występowanie toksyn sinicowych w wodach powierzchniowych ujmowanych na potrzeby komunalne”. Autorami tej publikacji są Sławomir Kaczmarek, Michał Nowakowski, Robert Wolski i Przemysław Andrzejewski. Kolejny tekst w tej rubryce nosi tytuł „Skażenie wody pierwotniakami pasożytniczymi z rodzaju Giardia sp.”, a został przygotowany przez zespół autorski w składzie Ewelina Lemiech-Mirowska, Zofia Kiersnowska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk i Izabela Kruszelnicka. Ostatnia publikacja w tym dziale zatytułowana jest „Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę w polityce Unii Europejskiej”, a o jej napisanie pokusiły się Aleksandra Gryguć i Klara Ramm.

Tradycyjnie wydanie zamykają „Zagadnienia prawne i ekonomiczne”. Zamieszczony tutaj tekst pt. „Co nowego w sprawach wod-kan?” przygotowała Bożena Rusinek.

Cześć wydania poświcona została wydarzeniom branżowym, w tym m.in. podsumowaniu targów Wod-Kan 2019.

Nam nie pozostaje nic innego, jak zachęcić do nabycia tytułu i lektury, a osoby zainteresowane odsyłamy po więcej informacji na stronę internetową Wydawnictwa Seidel-Przywecki.

reklama

reklama

reklama

reklama