Gminna pompownia wody

Gminna pompownia wody ze wsparciem

Dzięki wsparciu firmy LG Chem Wrocław Energy – działającego w Biskupicach Podgórnych na terenie gminy Kobierzyce producenta baterii do aut elektrycznych – zostanie zmodernizowana gminna pompownia wody w Bielanach Wrocławskich. Jest to kolejny etap rozbudowy infrastruktury wodociągowej we Wrocławiu i w gminie Kobierzyce – poinformowała firma.

Gminna pompownia wody – LG Chem Wrocław Energy dofinansuje modernizację

Porozumienie o przekazaniu dofinansowania zostało podpisane przez prezesa Zarządu Kobierzyckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (KPWiK) oraz prezesa LG Chem Wrocław Energy.

Ze względu na dynamiczny rozwój kolejnych firm działających na terenie podwrocławskiej podstrefy ekonomicznej, znacząco wzrosło zapotrzebowanie tej części aglomeracji na wodę. Na inwestycji jednak, oprócz przemysłu, skorzystają również mieszkańcy gminy – zaznacza producent baterii do „elektryków”.

Jest to porozumienie, dzięki któremu gmina Kobierzyce będzie miała możliwość podłączania do sieci wodociągowej kolejnych inwestorów oraz zabezpieczy dostawy wody – zwłaszcza dla strefy ekonomicznej. Dodatkowo odciążymy nasze stacje uzdatniania wody, które bazują na wodach podziemnych i są głównym źródłem zaopatrzenia naszych  mieszkańców – mówi Ryszard Pacholik, wójt gminy Kobierzyce.

Spółka LG Chem podkreśla, że w związku z trwającą rozbudową fabryki, która zapewni nie mniej niż 500 kolejnych miejsc pracy, będzie jednym z istotnych odbiorców wody na terenie gminy. – Bardzo się cieszę, że możemy brać udział w tym przedsięwzięciu. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować KPWiK za współpracę, dzięki której będziemy mogli kontynuować naszą działalność w gminie Kobierzyce przez kolejne dziesięciolecia. Jestem również przekonany, że wspólna inwestycja w infrastrukturę pozytywnie wpłynie na lokalny rozwój – podkreśla Jeong Kyong Deuk, prezes LG Chem Wrocław Energy.

Gminna pompownia wody do modernizacji

Modernizacja pompowni wraz z budową dwóch zbiorników retencyjnych jest kolejnym etapem rozbudowy sieci wodociągowej na południu Wrocławia oraz w gminie Kobierzyce. W styczniu 2019 r. porozumienie w tej sprawie podpisali prezydent Wrocławia, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, wójt gminy Kobierzyce oraz przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu i KPWiK.

Duże podziękowania za pomoc i zrozumienie problemu deficytów wody kieruję do firmy LG Chem Wrocław Energy. Dzięki udzielonemu przez nią wsparciu finansowemu będziemy w stanie ukończyć nasze inwestycje, co powinno zapewnić bezawaryjną i komfortową dostawę wody dla wszystkich mieszkańców Gminy Kobierzyce oraz przedsiębiorców działających na jej terenie – mówi Konrad Żechałko, prezes Zarządu KPWiK.

Łączna wartość inwestycji po stronie kobierzyckiej, tj. budowa 5,5 km magistrali wodociągowej DN 500 wraz z pompownią wody wynosi ok. 30 mln zł. Zakres prac inwestycyjnych wykonanych przez wrocławskie wodociągi obejmuje również budowę odcinka magistrali wodociągowej DN 800 na południu Wrocławia oraz strefowej pompowni wody. Ich koszt wynosi ok. 25 mln zł. Zakończenie prac nad modernizacją pompowni w Bielanach Wrocławskich planowane jest na drugą połowę 2021 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Paweł Mroziewski

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny