Gęśnik znów zanieczyszczony

10 listopada 2014 r. służby dyżurne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zostały powiadomione o zanieczyszczeniu wód Kanału Gęśnik w Zielonej Górze. To już kolejne zgłoszenie dotyczące tego cieku w ostatnim czasie (czytaj więcej).
 
Podczas wizji lokalnej ustalono, że wody Gęśnika zostały skażone nieznaną substancją, wprowadzoną do Kanału przez miejskie systemy kanalizacji deszczowej. W rejonie tym funkcjonuje kilka zakładów przemysłowych, których działalność mogła spowodować zanieczyszczenie: betoniarnia, zakłady meblarskie, firma transportowa i hurtownia.
 
gęśnik
 
Podjęta przez Straż Pożarną akcja ratownicza okazała się nieskuteczna, gdyż wprowadzone zanieczyszczenia łatwo rozpuszczały się w wodzie i nie było możliwości ich wytrącenia bądź zatrzymania na zaporach sorpcyjnych. Po kilku godzinach skażenia nie dało się już rozpoznać w wodach Gęśnika. Podczas akcji ratowniczej do badań pobrano próby zanieczyszczonej wody. Analizy będą prowadzone na obecność substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Ich wyniki powinny być znane 12 listopada br. Inspektorzy WIOŚ zadeklarowali przeprowadzenie gruntownych kontroli gospodarki wodno-ściekowej jednostek gospodarczych, funkcjonujących w tym rejonie miasta.
 
Na podstawie: www.zgora.pios.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu