Finisz przed otwarciem

Prace związane z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody „Cedron” w Wejherowie na finiszu. Obiekt, zarządzany przez PEWIK Gdynia, jest jedynym źródłem zasilającym w wodę zbiorczy system wodociągowy miasta. Uroczyste przekazanie go do eksploatacji nastąpi 1 sierpnia 2014 r.
Zmodernizowana stacja uzdatniania ma zapewnić produkcję wody o najwyższych parametrach jakościowych, zgodnych nie tylko z polskimi i unijnymi normami, lecz także z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Dzięki inwestycji mieszkańcy Wejherowa będą mogli korzystać z czystej i zdrowej wody przez najbliższe dziesięciolecia, w ilości zapewniającej rozwój miasta.
 
W stacji zainstalowano nowy układ technologiczny uzdatniania wody, którego wysoka efektywność została już potwierdzona na innych, wcześniej modernizowanych obiektach należących do PEWIK-u. Urządzenia do prowadzenia filtracji ciśnieniowej zapewniają wysoko efektywne uzdatnianie wody, do jakości przewyższającej normy Unii Europejskiej, zaś zastosowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu automatyki, sterowania i telemetrii sprawia, że podstawowe procesy, a także parametry techniczne i technologiczne pracy obiektu monitorowane są zdalnie i całodobowo przez służbę dyspozytorską spółki, a więc eksploatacja stacji odbywa się bez stałej obsługi.
 
Rozbudowa stacji trwała przeszło rok. Całkowity koszt tej inwestycji to ponad 16 mln zł. Zadanie zostało sfinansowane wyłącznie ze środków własnych PEWIK-u. 2 i 3 sierpnia br. będzie można zapoznać się z efektami przeprowadzonych prac podczas Dni Otwartych SUW „Cedron”.
 
Na podstawie: www.wejherowo.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu