Działania służb ZWiK w związku z burzami

Urząd Miasta Łodzi (UM) poinformował o działaniach, jakie podejmuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) w związku z przechodzącymi nad Polską burzami.

Jakie działania podejmuje łódzki ZWiK w związku z burzami?

Teren Łodzi poprzecinany jest dolinami dawnych rzek – to do nich podczas burz spływa deszczówka. Takich naturalnych obniżeń w ulicach jest w Łodzi ponad 70. Znajdują się pod nadzorem służb ZWiK – przed zapowiadanymi burzami czyszczone są tam wpusty deszczowe, aby nie tworzyły się w nich rozlewiska. Podczas deszczu, woda spływa najpierw do znajdującego się pod ziemią osadnika. Jest to kilkumetrowa rura, na dno której opadają niesione z deszczówką osady – piasek, kamienie i śmieci. Z osadnika odchodzi kolejna rura, którą woda trafia do kanału. Co miesiąc, przy pomocy specjalistycznego sprzętu, ekipy ZWiK wyciągają z ulicznych wpustów ok. 200 ton osadów. W miejscach, w których tworzą się rozlewiska, przy krawężnikach montowane są tak zwane wpusty boczne z pionowymi kratami, przez które deszczówka szybciej spływa pod ziemię. Są one mniej podatne na zapychanie się liśćmi i trawą. Zamontowano je np. na ul. Telefonicznej. Dodatkowo na tej ulicy zamontowano ażurowe pokrywy włazów kanalizacyjnych, przez które woda swobodnie spływa pod ziemię.

Nie parkujmy samochodów w zagłębieniach terenu, gdyż tworzą się tam rozlewiska. Zwracamy się też z prośbą, żeby nie stawiać samochodów na ulicznych wpustach, bo służby ZWIK muszą mieć do nich ciągły dostęp – zaapelował UM do kierowców.

W informacji przekazanej przez UM wskazano, iż w Łodzi jest ponad 20 tys. wpustów ulicznych i ponad 1000 km kanałów deszczowych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Łodzi

Partner Portalu

Partner Portalu