Dyskusje o Prawie wodnym

Ponad 250 przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów spotkało się w Ministerstwie Środowiska i dyskutowało o projekcie nowego Prawa wodnego i reformie gospodarki wodnej.
 
Najbardziej widocznym problemem w gospodarce wodnej jest niejasny i nieprecyzyjny podział kompetencji między organami administracji rządowej i samorządowej, zarówno przy administrowaniu wodami, jak i przy utrzymaniu infrastruktury – powiedział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ. – To powoduje liczne napięcia i problemy związane z podziałem zadań i ponoszeniem odpowiedzialności za ich realizację.
 
Wśródnajważniejszych celów reformy wymienić można m.in. rozdzielenie kompetencji w zakresie inwestycji i utrzymania infrastruktury wodnej od funkcji administracyjnych i planistycznych, zmniejszenie liczby organów i urzędów działających w obszarze gospodarki wodnej z 15 do sześciu urzędów gospodarki wodnej i dwóch państwowych osób prawnych: Zarządu Dorzecza Wisły i Zarządu Dorzecza Odry.
 
Kolejne takie spotkanie odbędzie się dziś (20 listopada br.) we Wrocławiu.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu