Dotacje dla gmin

W powiatach gorlickim, limanowskim i nowosądeckim zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna i wodociągowa. Wszystko za sprawą dofinansowania inwestycji w ośmiu gminach regionu. Umowy gwarantujące dotację tych projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przekazał beneficjentom Stanisław Sorys, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
 
Beneficjentami unijnego wsparcia są gminy Biecz („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Libusza – Podwójtowie”), Dobra („Budowa systemu wodociągowego w Gminie Dobra – kontynuacja”), Grybów („Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Cieniawa oraz Ptaszkowa”), Kamionka Wielka („Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kamionka Wielka”), Korzenna („Rozbudowa sieci wodociągowej dla Gminy Korzenna”), Laskowa („Przebudowa wodociągu wiejskiego w Ujanowicach”), Lipinki („Budowa nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Lipinki wraz z unowocześnieniem i poprawą funkcjonowania istniejących pompowni ścieków”) i Łososina Dolna („Budowa części wodociągu w Gminie Łososina Dolna w ramach III ETAPU”). Do samorządów spłynie w sumie ponad 11 mln zł dofinansowania na realizowane przez nie przedsięwzięcia. Całkowita ich wartość opiewa na 28,8 mln zł.
 
Dotacja unijna umożliwi budowę systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, co przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców gmin.
 
Na podstawie: www.malopolskie.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu