Dotacja na inwestycje

8 sierpnia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisano kolejną umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Tym razem beneficjentem unijnych środków jest Gmina Koluszki. Dotacja pozwoli zrealizować projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki”.
 
Inwestycja jest warta ponad 29 mln zł, z czego blisko 13,7 mln zł stanowi wsparcie unijne. Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej (15,6 km) i wodociągowej (0,6 km), przebudowę sieci wodociągowej (1 km) oraz modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.
 
Efektami ekologicznymi zadania są podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 1757 osób oraz 75 RLM z obiektów użyteczności publicznej, redukcja ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych oraz wypełnienie wymogów dyrektywy 91/271/EWG.
 
Na podstawie: www.wfosigw.lodz.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu