Dotacja na fazę III

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie otrzymało kolejną dotację (ponad 4,7 mln zł) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 17 lipca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn: „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza III”.

 

W ramach inwestycji powstanie ponad 1 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowany zostanie odcinek istniejącej kanalizacji o długości ok. 4 km. Ponadto przedsięwzięcie zakłada realizację 200 m nowej sieci wodociągowej i remont magistrali o długości ok. 1 km. Zgodnie z szacunkami, dostęp do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej uzyska ponad 240 osób, a do sieci wodociągowej – 20 mieszkańców Jaworzna.

 

Na podstawie: www.wfosigw.katowice.pl

fot. www.freeimages.com

 

Partner Portalu

Partner Portalu