Dotacja dla Mińska Mazowieckiego

12,9 mln zł jest warta inwestycja pn. „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki – etap I”. Inwestorem tego projektu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim. 15 września br. podpisano umowę o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (4,8 mln zł).
osadnik
Zadanie obejmuje budowę i modernizację 4,2 km sieci wodociągowej, budowę 0,6 km sieci kanalizacyjnej, modernizację 2,9 km sieci kanalizacyjnej oraz remont oczyszczalni ścieków.
Dzięki realizacji inwestycji w sieć wodociągową i kanalizacyjną wyposażonych zostanie dodatkowo 470 mieszkańców, a ze zmodernizowanej sieci korzystać będzie łącznie ponad 12 tys. osób.
Na podstawie: www.wfosigw.pl

Partner Portalu

Partner Portalu