Dofinansowanie systemów gospodarowania wodami opadowymi

Od 9 stycznia do 15 marca 2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów związanych z systemami gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Na te działania, w drugim już naborze aplikacji ubiegających się o wsparcie, w ramach poddziałania 2.1.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) zarezerwowano 300 mln zł.

Jak podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące budowę, rozbudowę lub remont sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu.

Więcej informacji poiis.nfosigw.gov.pl

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

reklama

reklama