Dofinansowanie na gospodarkę wodno-ściekową z PROW-u

Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego poinformował, że nabór aplikacji prowadzony jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), a do dyspozycji beneficjentów pozostają niemal 63 mln zł.

W ramach tego naboru o dofinansowanie mogą się ubiegać samorządy terytorialne oraz spółki z ich udziałem, a pieniądze z PROW-u będą wspierały projekty budowy, przebudowy lub wyposażenia ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków (w tym tzw. przydomowych), sieci kanalizacyjnych oraz instalacji do systemów zaopatrzenia w wodę.

To kolejny nabór wniosków o wsparcie na realizację inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich regionu, który uruchomiliśmy w ramach nowego rozdania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wcześniej rozdysponowaliśmy już środki na budowę lub modernizację blisko 200 kilometrów dróg lokalnych – mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa.

Pomoc zostanie przydzielona w formie refundacji maksymalnie 63,6% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a ustanowiony limit wsparcia dla jednego beneficjenta wynosi 2 mln zł. Całkowita wartość środków, jakimi dysponuje urząd marszałkowski na to działanie wynosi 62,8 mln zł. Nabór wniosków ruszy 22 grudnia br. i potrwa do 16 lutego przyszłego roku.

Na podstawie www.kujawsko-pomorskie.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

reklama

reklama

reklama