Dofinansowanie dla Pabianic

12 września br. podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego miasta Pabianic”. Beneficjentem unijnych środków jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach.
 
Projekt obejmuje budowę 0,8 km kanalizacji sanitarnej, modernizację 5 km kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz remont Stacji Uzdatniania Wody Jutrzkowicka. Dzięki realizacji przedsięwzięcia współczynnik wyposażenia aglomeracji łódzkiej w system kanalizacji osiągnie wartość 98,7%.
 
Wartość zadania przekracza 11,4 mln zł, natomiast kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 7,6 mln zł.
 
Na podstawie: www.wfosigw.lodz.pl

Partner Portalu

Partner Portalu