Dofinansowanie dla Olsztynka

Inwestycja polegająca na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Olsztynku otrzymała dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie blisko 2,7 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisano 13 listopada 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 
W ramach projektu wartego niemal 3,9 mln zł ma powstać nowa sieć kanalizacyjna i burzowa o łącznej długości 2,3 km. Ponadto zmodernizowany zostanie kilometrowy odcinek istniejącej sieci. Dzięki temu przedsięwzięciu gmina Olsztynek osiągnie 95,5% skanalizowania.
 
Na podstawie: www.wfosigw.olsztyn.pl

Partner Portalu

Partner Portalu