Długość sieci wodociągowej

Długość sieci wodociągowej w Polsce wzrosła

W 2020 r. długość sieci wodociągowej rozdzielczej osiągnęła 313,4 tys. km, a liczba przyłączy wodociągowych wyniosła prawie 5,9 mln sztuk. W porównaniu z 2019 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej zwiększyła się o 2,5 tys. km, czyli o 0,8% – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), w informacji sygnalnej pt. „Infrastruktura komunalna w 2020 r.”. Jednocześnie GUS wskazał, że zaobserwowano wzrost liczby przyłączy do budynków mieszkalnych o 113,7 tys. sztuk, czyli o 2%.

Długość sieci wodociągowej na terenach wiejskich i w miastach

W 2020 r. ok. 77% długości sieci wodociągowej rozdzielczej oraz 62% przyłączy do budynków mieszkalnych zlokalizowanych było na terenach wiejskich – podaje GUS. Z danych urzędu wynika, że w porównaniu z 2019 r. długość sieci wodociągowej na terenach wiejskich wzrosła o 1,8 tys. km (o 0,7%) i wyniosła 241,4 tys. km, zaś liczba przyłączy zwiększyła się o 73,3 tys. sztuk (o 2%). Z kolei w miastach przybyło ponad 0,7 tys. km nowej sieci (wzrost o 1%) i jej długość wyniosła 72 tys. km. Natomiast liczba przyłączy wzrosła o 40,5 tys. sztuk, czyli o 1,8%.

W układzie województw największy przyrost sieci wodociągowej rozdzielczej zaobserwowano w woj. małopolskim (o 368,3 km), mazowieckim (o 293,1 km) i wielkopolskim (o 244,3 km).

Natomiast regionami, w których odnotowano najmniejszy przyrost sieci wodociągowej są woj. opolskie – o 29,5 km i woj. dolnośląskie – o 37,4 km.

Nie tylko długość sieci wodociągowej

Największe zagęszczenie sieci wodociągowej nadal utrzymuje się na terenie woj. śląskiego, gdzie na 100 km2 powierzchni przypada 179,7 km wodociągu. Jak podaje GUS, pod tym kątem odnotowano wzrost w stosunku do 2019 r. o 1,9 km na 100 km2.

Na drugim biegunie znajduje się woj. zachodniopomorskie, w którym przypada 50 km wodociągu na 100 km2. Pod tym względem także w tym regionie odnotowano wzrost, ale wyniósł on 0,3 km na 100 km2.

Główny Urząd Statystyczny podał również, że na koniec 2020 r. odsetek budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej obniżył się w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniósł 84,4%. W miastach odnotowano wzrost o 0,1 punktu procentowego, a na obszarach wiejskich spadek o 0,8 punktu procentowego.

Wzrost zużycia wody

W 2020 r. zużycie wody przez gospodarstwa domowe wyniosło 1299,9 hm3 i w porównaniu z rokiem wcześniejszym zwiększyło się o 7,7 hm3, tzn. O 0,6%. Na obszarach wiejskich zużycie wody na jednego mieszkańca wzrosło o 0,1 m3, a w miastach odnotowano wzrost o 0,3 m3 – podaje GUS. Więcej informacji znaleźć można we wskazanej informacji sygnalnej.

Na podstawie stat.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama