Deszczówka musi zostać
cof

Deszczówka musi zostać w mieście

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi (ZWiK) nie zgadza się na odprowadzanie wszystkich wód deszczowych do kanalizacji miejskiej. Zwrócił na to uwagę Urząd Miasta Łodzi (UM). Magistrat przekazał za ZWiK-iem, że kanały i rzeki nie są w stanie przyjąć już więcej wody. Zatem deszczówka musi zostać w mieście.

Deszczówka musi zostać – to konieczność, a nie wybór

Jak tłumaczy UM, zatrzymanie wód opadowych na miejscu to nie wybór, lecz konieczność. Wodę z opadów i roztopów mieszkańcy muszą zatrzymywać na terenie swoich posesji. W tym celu ZWiK wprowadził nowe wymagania dla projektantów inwestycji na terenie Łodzi. Instalacje do zatrzymywania wód deszczowych muszą być uwzględnione w projektach zakładających powstanie nowych obiektów i modernizację już istniejących.

Zdaniem łódzkiego magistratu tylko niewielka część wód deszczowych może być odprowadzana do miejskich kanałów. Dlatego projektanci muszą uwzględniać nowy model natężeń deszczów prognozowany do 2050 r. Tym bardziej że obserwowane zmiany klimatu związane są z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi.

Maksymalną ilość deszczówki możliwą do wprowadzenia do kanałów określa ZWiK, wydając warunki techniczne. Pozostała część musi być zatrzymana na miejscu w różnych rozwiązaniach retencyjnych. W nieruchomościach blisko rzek deszczówka nie może być odprowadzana do kanalizacji, tylko bezpośrednio do cieku wodnego – wskazał UM. W związku z tym miasta coraz częściej wprowadzają innowacyjne metody retencji wód deszczowych. Zielone dachy bądź ogrody deszczowe to tylko niektóre z takich rozwiązań – dodał magistrat.

Zmiana podejścia do zarządzania deszczówką

Jak wskazał UM, współpraca między władzami lokalnymi, mieszkańcami i przedsiębiorcami jest kluczowa dla skutecznego wdrożenia nowych strategii zarządzania deszczówką. Wymaga to wspólnego zaangażowania i otwartości na zmiany. Wprowadzenie nowych przepisów i norm dotyczących retencji wód deszczowych staje się koniecznością w obliczu zmieniającego się klimatu. Długoterminowe planowanie przestrzenne musi uwzględniać te wyzwania.

Przy okazji UM zaznaczył, że wykorzystanie deszczówki przyczynia się do oszczędności wody pitnej, ogranicza ryzyko powodzi i poprawia jakość powietrza. Jest to ważne zwłaszcza w okresach suszy i upałów.

Rozwiązania z zakresu retencji wód deszczowych mogą również wpłynąć pozytywnie na bioróżnorodność i estetykę miejską. Przykładowo, zielone dachy i ogrody deszczowe tworzą przestrzeń dla flory i fauny. W zmianie podejścia społeczeństwa do zarządzania deszczówką kluczową rolę odgrywa edukacja ekologiczna. Warsztaty i spotkania informacyjne pomagają zrozumieć jej znaczenie i korzyści.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM w Łodzi

Partner Portalu

Partner Portalu