Czas pokaże

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi czynności wyjaśniające w związku ze śnięciem ryb w cieku Zimny Potok w okolicach Czerwieńska. Zdarzenie zgłoszono w zielonogórskim WIOŚ-u 26 maja br. Podczas wizji lokalnej inspektorzy potwierdzili wystąpienie śnięcia kilku sztuk ryb.

 

Do badań fizykochemicznych pobrano próbki wody zarówno z cieku Zimny Potok, jak i z jego dopływu. Wykonano również wstępne badania fizykochemiczne próbek wody, które wskazały na dostateczną zawartość tlenu. – Będziemy prowadzili dalsze działania wyjaśniające. Obecnie czekamy na szczegółowe wyniki badań laboratoryjnych – poinformował Paweł Popko z WIOŚ w Zielonej Górze.

 

Na podstawie: www.zgora.pios.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu