Co się zmieniło?

Przed Biblioteką Główną Uniwersytetu Gdańskiego prezentowana jest wystawa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pt. „Czysta woda i ochrona brzegów morskich. Jak fundusze unijne zmieniły nasz region?”. Ekspozycja poświęcona jest inwestycjom wodno-ściekowym, finansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Wystawa ukazuje, jak przez lata zmieniała się jakość wody na Pomorzu. Do poprawy jej stanu przyczyniły się m.in. inwestycje współfinansowane ze środków europejskich. – To, czego nie widać lub jest mało widoczne, jest podstawą naszej cywilizacji. Stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oznaczają ochronę tego, co na Pomorzu najcenniejsze: piękna przyrody, czystości wód morskich, szerokich, piaszczystych plaż i rozległych wydm. A to oznacza większą atrakcyjność inwestycyjną i wzrost potencjału rozwojowego całego regionu – powiedział Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
 
WFOŚiGW w Gdańsku – jako Instytucja Wdrażająca – podpisał dotychczas 29 umów o dofinansowanie projektów w ramach POIŚ. Dzięki temu zostanie wybudowanych i zmodernizowanych 461 km sieci kanalizacji sanitarnej, 84 km sieci wodociągowej, 13 km kanalizacji deszczowej, 12 oczyszczalni ścieków oraz trzy stacje uzdatniania wody.
 
Wystawę na Uniwersytecie Gdańskim można oglądać do końca czerwca br.
 
Na podstawie: www.wfosigw.gda.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu