Nowe wydanie „Technologii Wody”

Co przynosi nowe wydanie „Technologii Wody”?

„Mimo licznych trudności, wciąż jesteśmy z Wami. Przeżyliśmy Covid i związane z nim ograniczenia dotyczące konferencji i szkoleń, których organizacji musieliśmy zaprzestać. Staramy się przetrwać także coraz mniejsze zainteresowanie ze strony władz i środowiska naukowego publikacjami w języku polskim i w polskich czasopismach specjalistycznych. Ale przecież bez Was, bez materiałów, które od Was otrzymujemy i, jako jedni z nielicznych, publikujemy bez żadnych ograniczeń (poza merytorycznymi, oczywiście), >>Technologia Wody<< nie będzie mogła istnieć.” – napisała redaktor Magdalena Seidel-Przywecka wraz z zespołem redakcyjnym w tzw. wstępniaku. A co ciekawego przynosi nowe wydanie „Technologii Wody”?

Nowe wydanie „Technologii Wody” – o czym można przeczytać?

Nowe wydanie „Technologii Wody”

Odpowiedź na powyższe pytanie przynoszą spis treści i – oczywiście – lektura zawartych w tym numerze tekstów.

Dział „Gospodarka wodna” zawiera cztery artykuły. Pierwszy z nich to „Nowoczesne technologie w gospodarce wodnej – poprawa ilości i jakości zasobów wód w Polsce”, autorami są: Marek Gromiec, Tadeusz Ossowski, Romuald Szymkiewicz, Elżbieta Niemirycz i Marta Kobusińska. Następny test, to „Mikrobiologiczna jakość wybranych akwenów – studium przypadku” (Izabela Kruszelnicka, Michał Michałkiewicz i Dobrochna Ginter-Kramarczyk). Następny z artykułów, którego autorami są Andrzej Eymontt i Krzysztof Wierzbicki, zawarty w tym dziale nosi tytuł: „Racjonalna technologia rewitalizacji wybranych ekosystemów wodnych”. „Monitoring jakości wód powierzchniowych dostosowany do potrzeb mieszkańców i władz gmin” to tekst zamykający ten dział.

„Zaopatrzenie w wodę”, to rubryka, w której zamieszczone zostały dwa teksty. „Praktyczne aspekty eksploatacji filtrów węglowych” został napisany przez duet autorski: Iwona Lasocka-Gomuła i Łukasz Weber. Druga publikacja w tej rubryce nosi tytuł „DEMANTEX – złoże filtracyjne do odmanganiania wody”, a przygotowali go Ewa Łasińska, Piotr Częścik i Jarosław Ostrowski.

Nowe wydanie „Technologii Wody” to także bezpieczeństwo zdrowotne i oczyszczanie ścieków

Dział „Bezpieczeństwo zdrowotne wody” przynosi tylko jeden artykuł. Jego autorami są Agata Noga, Ewelina Lemiech-Mirowska i Michał Michałkiewicz, a tekst zatytułowany jest „Wodnopochodne zakażenia wirusem HEV”.

Dwie następne rubryki, to „Oczyszczanie ścieków” i „Gospodarka osadowa”. Zawierają one odpowiednio artykuły” „Analizy skuteczności usuwania farmaceutyków ze ścieków oczyszczonych z wykorzystaniem technologii ozonowania” (Michał Kosiniak i Robert Muszański) oraz „Wpływ kofermentacji odpadów rolno-spożywczych z osadami ściekowymi na produkcję biogazu oraz na skład frakcji ciekłej osadu przefermentowanego” (Anna Wilińska-Lisowska i Krzysztof Czerwionka).

Z kolei dział „Zagadnienia prawne i ekonomiczne” przynosi Czytelnikom trzy teksty. Autorką dwóch z nich jest Klara Ramm, a są to artykuły: „Wyzwanie związane z wyciekami” i „Dyrektywa w sprawie odporności podmiotów krytycznych”. Trzeci z artykułów napisała Bożena Rusinek, a jest to tekst pt. „Problemy rynku wodociągowo-kanalizacyjnego w teorii i praktyce”.

Co w „Aktualnościach”?

Z kolei w „Aktualnościach” zamieszczono „Rzeczywistość polskiego sektora wodociągowo-kanalizacyjnego w uwarunkowaniach europejskiej polityki zrównoważonego rozwoju – refleksje z e-konferencji >>Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody – WODA 2020<< (Izabela Zimoch) i „Druga edycja studiów podyplomowych Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę to okazja dla Ciebie – rozpoczęcie zajęć już w październiku 2021 r.” (Izabela Zimoch).

Więcej informacji na stronie internetowej Wydawnictwa Seidel-Przywecki. Nie pozostaje zatem nic więcej, jak zaprosić do sięgnięcia po numer i lektury!

fot. na otwarcie fragment okładki czasopisma „Technologia Wody”

reklama

 

reklama

reklama