Bulwar w nowej odsłonie

Ścieżki rowerowe, chodniki, miejsce do grillowania, boiska – tak po remoncie wygląda kolejny odcinek Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. Inwestycja była realizowana w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji i dostała unijne dofinansowanie. Koszt prac wyniósł 3,39 mln zł. Przeprowadzone roboty objęły remont nabrzeża i urządzenie bulwaru. O tym, co ma tam powstać, zadecydowali mieszkańcy podczas konsultacji społecznych prowadzonych w 2011 r. Bulwar wyposażono także w sieć wodociągową i kanalizacyjną, zamontowano na nim oświetlenie i monitoring. Przygotowano także boisko do piłki plażowej i do badmintona oraz plac zabaw. Nie zabrakło również nasadzeń.

Miasto od kilku lat realizuje program renowacji toruńskiego nabrzeża. W pierwszym etapie prowadzono prace naprawcze nabrzeża tarasowego, dziś łączącego funkcje zabezpieczającą z turystyczno-rekreacyjną. Działania polegały na przełożeniu żelbetowych elementów ubezpieczenia, wzmocnieniu konstrukcji poprzez reprofilację i impregnację oczepu żelbetowego oraz naprawie i wymianie elementów tarasowych – schodów i bruku. Drugi etap objął naprawę umocnień na kolejnym odcinku nabrzeża. Kolejna faza robót rewitalizacyjnych dotyczyła reprofilacji i impregnacji oczepu betonowego i schodów oraz wymianę bruku. Czwarty etap to remont ostatniego fragmentu umocnień przeciwpowodziowych oraz rekultywacja portu. Wyremontowano też prawą stronę nabrzeża, gdzie we wrześniu 2012 r. powstało osuwisko. Specjalistyczna ekspertyza wykazała wówczas, że główną przyczyną zapadnięcia się części nabrzeża było długotrwałe obniżenie poziomu wody w Wiśle.

Na podstawie: www.torun.pl

Partner Portalu

Partner Portalu