Budowa zbiornika retencyjnego

Budowa zbiornika retencyjnego w gminie Kleszczewo

Wielkopolski Urzędu Wojewódzki (WUW) poinformował, że dla budowy zbiornika retencyjnego w Tulcach (k. Poznania) zapiło się zielone światło.

W minioną środę (22 maja br.) podczas konferencji prasowej Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski, Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą oraz prof. Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, przedstawili szczegóły planowanej inwestycji.

Budowa zbiornika retencyjnego w gminie Kleszczewo – zaplanowano dofinansowanie

Jak podaje WUW, zbiornik „Tulce”, to zbiornik retencyjny wód powierzchniowych w dolinie rzeki Meciny, w pobliżu miejscowości Tulce (gm. Kleszczewo), która jest terenem intensywnej produkcji rolnej. Planowane przedsięwzięcie wynika z realizacji „Programu Małej Retencji Wodnej na lata 2016-2030 dla województwa wielkopolskiego”. Program został uchwalony przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 21. marca 2016 r.

Powierzchnia zbiornika będzie wynosiła 21,57 ha, powierzchnia lustra wody 15,97 ha. Koszt realizacji na etapie opracowania projektu oszacowano na poziomie ponad 17,8 mln zł. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 15,1 mln zł. Pozostałe koszty mają zostać pokryte kwotą niemal 2,7 mln zł z budżetu państwa.

Zbiornik ten doskonale wpisuje się w program retencji wody. Mimo, iż nie jest to duża inwestycja, jednakże jego funkcja jest niezwykle ważna w gminie, zabezpieczając ją w wodę, szczególnie pod kątem rolnictwa – powiedział minister Gróbarczyk.

– Cieszę się z tego, gdyż pokazuje to jak ważne jest dobre wykorzystywanie funduszy europejskich, które mają służyć lokalnym społecznościom – dodał prof. Krasnodębski.

Jak zaznacza WUW, efektem budowy zbiornika będzie retencja wody w celu zwiększenia lokalnych zasobów wodnych w gminie Kleszczewo. Deficyt wody w tej gminie jest szczególnie odczuwalny w związku z tym, że teren jest pozbawiony naturalnych zbiorników wodnych.

Jest to bardzo dobra informacja dla Wielkopolski, która zmaga się z niedoborem wody. Zbiornik ten jest ważny w trzech aspektach: rolniczym, zabezpieczając w wodę lokalne gospodarstwa rolne, przeciwpowodziowym, a także rekreacyjnym – zaznaczył wojewoda Hoffmann.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie wykopów w czaszy zbiornika, budowę zapory ziemnej wraz z żelbetową budowlą przelewowo-upustową, budowę drogi dojazdowej (w tym 200 m w koronie zapory), przebudowę istniejących w terenie instalacji melioracyjnych i gazociągu oraz regulację odcinka rzeki Męciny.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WUW

fot. WUW

reklama

reklama

reklama

reklama