Budowa zbiornika retencyjnego
default

Trwa budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego

Trwa budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Ostoi-Zagórskiego w Szczecinie.

Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego na finiszu

Jak podał Urząd Miasta Szczecin (UM), wykonawca realizuje ostatnie prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Polegają one na włączeniu istniejącej kanalizacji znajdującej się w ulicy Ostoi-Zagórskiego do nowo budowanej. Jednocześnie kontynuowane są roboty ziemne na terenie zbiornika retencyjnego. Wywożony jest nadmiar gruntu oraz trwa profilowanie dna i skarp zbiornika.

Inwestycja obejmuje m.in.: budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową ziemnego zbiornika retencyjnego otwartego z groblą ziemną. Pośród zadań jest także kształtowanie koryta wraz z umocnieniem skarp i dna cieku „Struga Sienniczka”. Do tego dochodzi budowa dróg dojazdowych z płyt betonowych i budowa oświetlenia oraz zagospodarowanie zieleni.

Budowa nowego zbiornika retencyjnego powiązana jest z planowaną przez Miasto budową III etapu Trasy Północnej i modernizacją układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie.

Koszt prac to ponad 15,7 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Partner Portalu

Partner Portalu