Budowa i modernizacja w jednym

23 września 2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łask”. Przewiduje ona dotację unijną do projektu na poziomie niemal 1,3 mln zł, przy całkowitym jego koszcie wynoszącym blisko 1,9 mln zł.
 
pieniadze
 
W ramach przedsięwzięcia powstanie ok. 1 km sieci kanalizacyjnej i ponad 0,3 km sieci wodociągowej. Ponadto zadanie przewiduje modernizację niewielkiego odcinka kanalizacji sanitarnej.
 
Podstawowym celem inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do sieci kanalizacyjnej, a co się z tym wiąże – odprowadzania ścieków do oczyszczalni. Realizacja projektu pozwoli na podłączenie do wybudowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ok. 200 mieszkańców Łasku.
 
Na podstawie: www.wfosigw.lodz.pl

Partner Portalu

Partner Portalu