brzegi Warty do rewitalizacji

Brzegi Warty do rewitalizacji

Wczoraj Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020 (WRPO), podpisał z Mariuszem Wiśniewskim, I zastępcą prezydenta Miasta Poznania umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,50 (m. Poznań)”.

Środki na inwestycję zostaną przekazane w ramach Poddziałania 4.1.2 „Mała retencja” WRPO – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW).

Beneficjentem udzielanego wsparcia jest Miasto Poznań, natomiast partnerem projektu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W Poznaniu brzegi Warty do rewitalizacji z dofinansowaniem

Zaprosiliśmy Państwa, żeby pokazać bardzo ważny projekt dla miasta i spraw wodnych w Wielkopolsce. Jego ranga polega na tym, że oprócz rozwiązywania kwestii wodnych rozwiązuje również problem Poznania, o którym mówimy od lat. Chodzi o fakt, że Warta w centrum miasta nie jest przyjazna mieszkańcom. A przyczyna tkwi właśnie w kształcie brzegów, wybetonowanych brzydkimi płytami, które nie sprzyjają przebywaniu nad rzeką, a na dodatek powodują negatywne skutki dla środowiska, np. dla retencji wód – powiedział marszałek Woźniak, podczas konferencji prasowej związanej z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 30,3 mln zł, z czego blisko 26 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dzięki pozyskanym funduszom zostaną uelastycznione brzegi Warty oraz zwiększona jej retencja na tym odcinku. W planach jest także remont istniejących schodów, tarasów i slipów oraz modernizacja wylotów kanalizacyjnych. Jak zaznacza UMWW, stanowią one niezbędną infrastrukturę brzegów rzeki w terenie zabudowanym. Realizacja projektu ma poprawić funkcjonowanie ekosystemu, zostaną więc usunięte płyty betonowe, które ograniczają wchłanianie wody, a wprowadzone materiały proekologiczne (kamień i drewno), dzięki którym woda zostanie poddana naturalnej filtracji. Inwestycja ma na celu przeciwdziałanie skutkom zmiany klimatu oraz pośrednio zwiększy atrakcyjność rekreacyjną tego obszaru. W efekcie ma powstać przyjazne i bezpieczne miejsce wypoczynku.

To rzeczywiście ważny dzień dla wszystkich, którzy kochają Wartę – wtórował marszałkowi prezydent Wiśniewski. – Otrzymane z Unii pieniądze pozwolą nam na realizację I etapu rewitalizacji brzegów rzeki, który obejmuje przebudowę ubezpieczeń betonowych skarp lewego i prawego brzegu rzeki na długości około 2,5 km od mostu Przemysła I do rozwidlenia Warty za mostem św. Rocha, mniej więcej tam, gdzie się zaczyna Ostrów Tumski – dodał.

Projekt zostanie zrealizowany w latach 2018 – 2020. Urząd marszałkowski wskazuje przy okazji, że dotychczas w ramach Poddziałania 4.1.2 „Mała retencja” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania projekty opiewające na łączną kwotę wsparcia wynoszącą blisko 31 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWW

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

reklama