Utrzymanie urządzeń melioracyjnych

Bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych ze wsparciem

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował, że Samorząd Województwa Małopolskiego po raz kolejny w tym roku wspiera spółki wodne. Na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz dofinansowanie inwestycji przeznaczono ponad 650 tys. zł.

650 tys. zł na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz dofinansowanie inwestycji

23 lipca br. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie podziału środków budżetu województwa małopolskiego dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych na zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i istniejących urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w 2020 r. Jak podaje UMWM, dotacja celowa przeznaczona jest m.in. na konserwację i renowację rowów melioracyjnych, rurociągów oraz usuwanie szkód powodziowych.

Systemy melioracyjne rzadko budzą zainteresowanie osób, które nie mają np. na co dzień do czynienia z tematami dotyczącymi rolnictwa. Tymczasem od ich właściwego stanu i funkcjonowania bardzo wiele zależy, wpływając bezpośrednio na efektywność produkcji rolniczej oraz chroniąc przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, jak powódź czy susza. Spółki wodne zawiązywane przez właścicieli gruntów, to bardzo dobry przykład oddolnej współpracy rolników. Warto dbać o kondycję spółek wodnych, korzystać z ich wieloletnich doświadczeń, by dzięki temu praktycznie wspierać i polepszać warunki gospodarowania producentów rolnych – powiedział Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa.

21 spółek i ich związków skorzysta z dofinansowania na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, w 2020 r. z dofinansowania na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz na inwestycje skorzysta 21 spółek wodnych oraz ich związków, działających na terenie województwa. Tymczasem, jak przypomina UMWM, w latach 2017-2019 na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla spółek i ich związków Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał blisko 1,2 mln zł.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama