Bezpiecznie i pięknie

Pierwsza w woj. opolskim inwestycja przeciwpowodziowa pn. „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej”, warta ponad 102 mln zł, została oficjalnie zakończona.Po czterech latach budowy dzisiaj możemy ofijalnie powiedzieć: mieszkańcy Lewina Brzeskiego są już bezpieczni – powiedział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.
 
Dzięki projektowi przepustowość powodziowa hydrowęzła Nysy Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim zwiększyła się aż czterokrotnie – z 200 do 800 m3/s. Aby zabezpieczyć miasto, konieczne było pogłębienie i poszerzenie koryta rzeki, które było zbyt wąskie i płytkie, by prawidłowo przeprowadzić wody powodziowe. Zagrożenie powodziowe potęgował także mocno sfatygowany technicznie jaz.
 
Zakończone przedsięwzięcie nie tylko znacznie poprawiło bezpieczeństwo powodziowe miasta i jego okolic, ale także stworzyło nowe, atrakcyjne tereny rekreacyjne: na prawym brzegu rzeki powstało wzgórze rekreacyjno-widokowe, miejsce aktywnego wypoczynku. Ponadto w międzywalu pojawiły się małe wyrobiska – oczka wodne, które imitują starorzecza i rozlewiska, stając się biotopami dla szeregu gatunków roślin i zwierząt, charakterystycznych dla dolin rzecznych.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu