Bezpieczne zaopatrzenie w wodę

Bezpieczne zaopatrzenie w wodę

Bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia – nowe obowiązki” – pod takim tytułem w dniach 25-26 czerwca 2019 r., w Hotelu Uroczysko w Cedzynie odbędzie się konferencja techniczna organizowana przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki.

Dynamicznie zmieniające się przepisy prawa oraz wytyczne dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego wody przeznaczonej do spożycia. To właśnie te czynniki obligują samorządy i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do ciągłego poszerzania wiedzy w omawianym zakresie. Zapewnienie prawidłowego bezpieczeństwa wody do spożycia jest bowiem priorytetowym działaniem dla spółek i ma ogromne znaczenie dla ochrony zdrowia – podkreśla organizator konferencji.

Bezpieczne zaopatrzenie w wodę tematem konferencji w Cedzynie

Konferencja ma na celu przygotowanie podmiotów odpowiedzialnych za zaopatrzenie w wodę do nowych wymogów wynikających z rewizji Dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w tym wprowadzania systemu zarządzania ryzykiem.

Podczas konferencji omówione zostaną sposoby zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi w warunkach kryzysowych. Wśród poruszonych tematów znajdą się także zasady współdziałania władz samorządowych z przedsiębiorstwami w sytuacji zagrożenia dla systemu zaopatrzenia w wodę. Uwaga uczestników zwrócona zostanie także na metody zarządzania infrastrukturą krytyczną i na nowoczesne technologie pozwalające na minimalizowanie potencjalnych zagrożeń. Chodzi o metody wykrywania zagrożeń, technologie uzdatniania, skuteczne metody komunikowania się. W trakcie wydarzenia podjęty zostanie także temat bezpiecznych technologii i urządzeń do poboru, transportu i uzdatniania wody do picia.

bezpieczeństwo zaopatzrenia w wodę

Elementem konferencji będą także wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wod-kan w kontekście ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Jak zaznacza Wydawnictwo Seidel-Przywecki, konferencja adresowana jest do jednostek samorządowych odpowiedzialnych za zaopatrzenie w wodę i jednostek administracji publicznej odpowiedzialnych za zarzadzanie kryzysowe. Wśród uczestników nie powinno też zabraknąć przedstawicieli służb ratowniczych, dostawców wody (przedsiębiorstw wodociągowych, administratorów budynków), projektantów, wykonawców i administratorów urządzeń wodociągowych. To także miejsce dla reprezentantów producentów urządzeń i sprzętu laboratoryjnego.

Więcej informacji o konferencji na internetowej stronie organizatora.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama