Bezpieczeństwo przede wszystkim

Mieszkańcy gminy Jelcz-Laskowice mogą czuć się bezpieczni. Właśnie zakończono pierwszy etap inwestycji, dzięki której powstało ponad 4 km wału przeciwpowodziowego. Prace pomiędzy stopniami wodnymi Oława i Kotowice były konieczne, ponieważ wybudowane jeszcze w latach 30. XX w. obwałowania nie spełniały już aktualnych wymogów bezpieczeństwa.
 
W ramach prowadzonych robót podwyższono stare obwałowania, wybudowano nowe i wyremontowano wjazdy na koronę wału. Po fali powodziowej, która przeszła na tych terenach w maju 2010 r. okazało się, że jest także konieczne wydłużenie obwałowań na odcinku ponad 1 km. Te ostatnie prace zostaną wykonane w dalszym etapie – do marca 2015 r.
 
Wartość całego projektu przekracza 21 mln zł, ale aż 15 mln zł stanowiło dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Dodatkowo przedsięwzięcie uzyskało wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (0,9 mln zł) oraz z budżetu Państwa (6,2 mln zł, w tym z Programu Odra 2006 – 3,2 mln zł). Beneficjentem tych środków był Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.
 
Na podstawie: www.fos.wroc.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu