Bez anomalii

W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi zanieczyszczenia jeziora Mrowinko w Rybakowie gorzowska delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze podjęła działania w celu weryfikacji uzyskanych informacji i poboru próbek wody do badań laboratoryjnych.
 
Na miejscu, po dokonaniu wizualnej oceny jeziora, nie stwierdzono żadnych anomalii: pływających zanieczyszczeń, zmiany barwy wody, intensywnego zakwitu czy zmiany zapachu wody. Pobrano zatem próbki wody do analizy. Wykonano też pomiary tlenu rozpuszczonego w wodzie, przewodności elektrolitycznej i odczynu wody, których stężenia nie przekraczały dopuszczalnych wartości.
 
Obecnie prowadzane są czynności laboratoryjne mające na celu ustalenie szczegółowego składu pobranych próbek.
 
Na podstawie: www.zgora.pios.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu