Będzie radar na górze

Swoim zasięgiem ma objąć położony w obrębie województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, obszar o powierzchni 41,7 tys. km2, zamieszkany przez 8,5 mln ludzi. Chodzi o stację radaru meteorologicznego, która powstanie na Górze Św. Anny.
 
Umowę o udzielenie dofinansowania Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w wysokości 4,8 mln zł podpisano 22 października br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 
Radar ma umożliwić dokładniejsze prognozowanie zagrożeń oraz szybsze ostrzeganie przed nimi ludności. Na terenie woj. śląskiego w efektywnym działaniu nowego radaru znajdą się wszystkie zlewnie polskich dopływów górnej Odry.
 
Urządzenie zostanie zintegrowane z systemem radarów meteorologicznych POLRAD. Planowana inwestycja umożliwi lepsze prognozowanie hydrologiczne i sterowanie kaskadą zbiorników w celu uzyskania co najmniej 24-godzinnego czasu wyprzedzenia dla planowanych odpływów z tych zbiorników oraz 48-godzinnego wyprzedzenia ostrzeżeń o katastrofalnych wzrostach stanów wody na dolnej Nysie Kłodzkiej i Odrze poniżej ujścia Nysy.
 
Całkowity koszt budowy radaru wyniesie ok. 12,7 mln zł. Oprócz wsparcia z WFOŚiGW w Katowicach projekt uzyskał dotację ze środków WFOŚiGW w Opolu (2,9 mln zł) i Wrocławiu (2,4 mln zł).
 
Na podstawie: www.wfosigw.katowice.pl

Partner Portalu

Partner Portalu