Dodatkowe komory filtracyjne

Będą dodatkowe komory filtracyjne w ZUK „Wisłok”

Rozbudowa systemu uzdatniania wody o trzy dodatkowe komory filtracyjne ma poprawić jakość wody dostarczanej do odbiorców oraz zwiększyć niezawodność pracy ujęcia. Wartość inwestycji realizowanej przez Krośnieński Holding Komunalny (KHK) w Zakładzie Uzdatniania Wody (ZUW) „Wisłok” w Sieniawie wynosi blisko 6 mln zł.

Dodatkowe komory filtracyjne usprawnią pracę systemu zaopatrzenia w wodę

Jak zaznacza KHK, dodatkowe komory filtracyjne mają usprawnić pracę systemu składającego się obecnie z pięciu, zmodernizowanych w 2013 r., komór filtracyjnych. Dzięki tej inwestycji, przy zwiększonej produkcji wody na ujęciu w Sieniawie, możliwe będzie wydłużenie okresu filtracji wody, co w konsekwencji oznacza, że woda, która popłynie w kranach odbiorców będzie miała jeszcze lepszą jakość, lepszy smak i właściwości.

Dodatkowe komory filtracyjne

Budowa trzech nowych komór na pewno wpłynie na poprawę stabilności pracy ujęcia wody w Sieniawie. Komory filtracyjne to konstrukcje żelbetowe wypełnione złożem ułożonym na specjalnym drenażu. Dwuwarstwowe złoże składa się z piasku kwarcowego o odpowiednim uziarnieniu oraz z antracytu, które biorą udział w procesie oczyszczania wody zanim trafi ona do dezynfekcji i do zbiornika wody czystej, a następnie jest pompowana do naszych kranów – mówi Grzegorz Wygoda, zastępca kierownika Wodociągów Krośnieńskich ds. produkcji wody, sprawujący także funkcję kierownika ds. produkcji wody w KHK.

Dodatkowe komory filtracyjne dla produkcji wody o najwyższej jakości

Zwiększenie liczby komór filtracyjnych usprawni także sam proces płukania filtrów odwrotnym strumieniem wody, a prawidłowe płukanie ma zasadnicze znaczenie dla zapewnia produkcji wody o najwyższej jakości – czystej i bezpiecznej – zapewnia KHK.

Zakład Uzdatnia Wody „Wisłok” produkuje dziennie ok. 11-12 tys. m3 wody, co stanowi ponad 75% wody produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociągi Krośnieńskie. Pozostałe potrzeby zaspokaja Zakład Uzdatnia Wody „Jasiołka” w Szczepańcowej, który produkuje dziennie ok. 3,5 tys. m3.

Obecnie inwestycja realizowana na terenie ZUW „Wisłok” jest w fazie przygotowawczej – trwają prace projektowe, a także czyszczenie trzech, wyłączonych dotychczas z użytku komór, z których wyciągane jest stare złoża filtracyjne. Wymienione będą również rurociągi technologiczne oraz wykonane zostanie zabezpieczenie antykorozyjne całej konstrukcji – tłumaczy KHK.

W formule „zaprojektuj i wybuduj”

Wykonawcą prac jest firma Aqua Seen z Warszawy, a inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Jej wartość to ponad 5,98 mln zł brutto. Na wykonanie zlecenia wykonawca ma 12 miesięcy, tj. do połowy 2022 r.

Aktualnie jest to jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych przez Wodociągi Krośnieńskie. Jestem przekonany, że wpłynie pozytywnie na pracę ujęcia wody w Sieniawie, a także zapewni niezawodność dostaw wody produkowanej i dystrybuowanej przez naszą Spółkę – podkreśla Marcin Kilar, kierownik Wodociągów Krośnieńskich.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x KHK

reklama

 

reklama